Trung Tâm TBECC tự hào là một trung tâm có khả năng cung cấp một địa điểm tổ chức triển lãm, hội nghị đa dạng trong khu vực nhà triển lãm. Điểm đặc biệt là nhà triển lãm được xây dựng theo lối không

Chi Tiết

Sự Kiện

Hội Chợ Bầu - 2015 Ngày Hội Của Mẹ Sắc Màu Của Bé.

Từ ngày 22 tháng 05 năm 2015 đến ngày 24 tháng 05 năm 2015, Sẽ diễn ra Hội Chợ Bầu - 2015 Ngày Hội Của Mẹ Sắc Màu Của Bé. ...

Chi Tiết

Hội Chợ Bất Động Sản - Trang Thiết Bị Nội & Ngoại Thất - Vật Liệu Xây Dựng TPHCM.

Từ ngày 27 tháng 05 năm 2015 đến ngày 31 tháng 05 năm 2015, Sẽ diễn ra Hội Chợ Bất Động Sản - Trang Thiết Bị Nội & Ngoại Thất - Vật Liệu Xây Dựng TPHCM. ...

Chi Tiết

NGÀY HỘI QUỐC TẾ THỰC PHẨM CHỨC NĂNG & CÁC SẢN PHẨM LÀM ĐẸP.

Từ ngày 05 tháng 06 năm 2015 đến ngày 07 tháng 06 năm 2015, Sẽ diễn ra Ngày Hội Quốc Tế Thực Phẩm Chức Năng & Các Sản Phẩm Làm Đẹp. ...

Chi Tiết

Triển Lãm Quốc Tế Sản Phẩm Và Dịch Vụ Cho Mẹ Và Bé

Từ ngày 11 tháng 06 năm 2015 đến ngày 14 tháng 06 năm 2015, Sẽ diễn ra Triển Lãm Quốc Tế Sản Phẩm Và Dịch Vụ Cho Mẹ Và Bé. ...

Chi Tiết

HỘI CHỢ TÔN VINH HÀNG VIỆT

Từ ngày 19 tháng 06 năm 2015 đến ngày 23 tháng 06 năm 2015, Sẽ diễn ra Hội Chợ Tôn Vinh Hàng Việt. ...

Chi Tiết

TUẦN LỄ THÁI LAN - TRIỂN LÃM GIAO DỊCH THƯƠNG MẠI THÁI LAN 2015.

Từ ngày 09 tháng 07 năm 2015 đến ngày 12 tháng 07 năm 2015, Sẽdiễn ra Tuần Lễ Thái Lan - Triển Lãm Giao Dịch Thương Mại Thái Lan 2015. ...

Chi Tiết

Triển Lãm & Hội Thảo Quốc Tế Chuyên Ngành Phân Bón Hóa Chất Nông Nghiệp Tại Việt Nam

Từ ngày 16 tháng 07 năm 2015 đến ngày 17 tháng 07 năm 2015, Sẽ diễn ra Triển Lãm & Hội Thảo Quốc Tế Chuyên Ngành Phân Bón Hóa Chất Nông Nghiệp Tại Việt Nam. ...

Chi Tiết

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHỆ VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN

Từ ngày 22 tháng 07 năm 2015 đến ngày 25 tháng 07 năm 2015, Sẽ diễn ra Triển Lãm Quốc Tế Về Công Nghệ Và Thiết Bị Điện 2015. ...

Chi Tiết

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM

Từ ngày 29 tháng 07 năm 2015 đến ngày 01 tháng 08 năm 2015, Sẽ diễn ra Triển Lãm Quốc Tế Thiết Bị & Công Nghệ Quảng Cáo Việt Nam. ...

Chi Tiết

HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VÀ ẨM THỰC THÁNG 8 - HÀNG THÁI LAN 2015

Từ ngày 05 tháng 08 năm 2015 đến ngày 09 tháng 08 năm 2015, Sẽ diễn ra Hội Chợ Thương Mại và Ẩm Thực Tháng 8 - Hàng Thái Lan 2015. ...

Chi Tiết

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC 2015 TẠI TPHCM

Từ ngày 20 tháng 08 năm 2015 đến ngày 22 tháng 08 năm 2015, Sẽ diễn ra Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành Y Dược 2015 Tại TPHCM. ...

Chi Tiết

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM 2015

Từ ngày 27 tháng 08 năm 2015 đến ngày 30 tháng 08 năm 2015, Sẽ diễn ra Triển Lãm Quốc Tế Về Công Nghiệp Hỗ Trợ Việt Nam 2015. ...

Chi Tiết

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN ĐÓNG GÓI 2015.

Từ ngày 09 tháng 09 năm 2015 đến ngày 12 tháng 09 năm 2015, Sẽ diễn ra Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành Thực Phẩm, Đồ Uống và Thiết Bị Chế Biến Đóng Gói 2015. ...

Chi Tiết

HỘI CHỢ NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 đến ngày 05 tháng 10 năm 2015, Sẽ diễn ra Hội Chợ Nông Sản xuất Khẩu Việt Nam. ...

Chi Tiết

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ NGUYÊN PHỤ LIỆU NGÀNH DỆT MAY.

Từ ngày 21 tháng 10 năm 2015 đến ngày 24 tháng 10 năm 2015, Sẽ diễn ra Triển Lãm Quốc Tế Về Máy Móc, Thiết Bị Công Nghiệp Và Nguyên Phụ Liệu Ngành Dệt May. ...

Chi Tiết

Sơ Đồ