Trung Tâm TBECC tự hào là một trung tâm có khả năng cung cấp một địa điểm tổ chức triển lãm, hội nghị đa dạng trong khu vực nhà triển lãm. Điểm đặc biệt là nhà triển lãm được xây dựng theo lối không

Chi Tiết

Sự Kiện

Hội Chợ Hàng Tiêu Dùng Tết 2014

Từ ngày 17/01/2014 - 23/01/2014 Sẽ diễn ra Hội Chợ Hàng Tiêu Dùng Tết 2014. ...

Chi Tiết

Hội Chợ Sản Phẩm Thái Lan 2014

Từ ngày 03/04/2014 - 06/04/2014 Sẽ diễn ra Hội Chợ Sản Phẩm Thái Lan 2014. ...

Chi Tiết

Triển Lãm Quốc Tế Ngành Công Nghiệp Dệt May, Thiết Bị & Nguyên Phụ Liệu

Từ ngày 10 tháng 4 năm 2014 - 13 tháng 04 năm 2014 Sẽ diễn ra Triển Lãm Quốc Tế Ngành Công Nghiệp Dệt May, Thiết Bị & Nguyên Phụ Liệu. ...

Chi Tiết

Hội Chợ Quốc Tế Life Style Việt Nam 2014

Từ ngày 18/04/2014 - 21/04/2014 Sẽ diễn ra Hội Chợ Quốc Tế Life Style Việt Nam 2014. ...

Chi Tiết

Triển Lãm Hội Chợ Quốc Tế Về Đồng Hồ & Nữ Trang Tại Việt Nam 2014

Từ ngày 08/05/2014 - 11/05/2014 Sẽ diễn ra Triển Lãm Hội Chợ Quốc Tế Về Đồng Hồ & Nữ Trang Tại Việt Nam 2014. ...

Chi Tiết

Hội Chợ Giao Dịch Hàng Xuất Khẩu Chiết Giang Tại Tphcm Việt Nam 2014

Từ ngày 15/05/2014 - 18/05/2014 Sẽ diễn ra Hội Chợ Giao Dịch Hàng Xuất Khẩu Chiết Giang Tại Tphcm Việt Nam 2014. ...

Chi Tiết

Triển Lãm Thế Giới Công Nghệ Thông Minh- Thế Giới Trong Tầm Tay

Từ ngày 22/05/2014 - 25/05/2014 Sẽ diễn ra Triển Lãm Thế Giới Công Nghệ Thông Minh- Thế Giới Trong Tầm Tay. ...

Chi Tiết

Ngày Hội Quốc Tế Thực Phẩm Chức Năng & Các Sản Phẩm Làm Đẹp

Từ ngày 27 tháng 06 năm 2014 đến ngày 29 tháng 06 năm 2014, Sẽ diễn ra Ngày Hội Quốc Tế Thực Phẩm Chức Năng & Các Sản Phẩm Làm Đẹp. ...

Chi Tiết

Sơ Đồ