Trung Tâm TBECC tự hào là một trung tâm có khả năng cung cấp một địa điểm tổ chức triển lãm, hội nghị đa dạng trong khu vực nhà triển lãm. Điểm đặc biệt là nhà triển lãm được xây dựng theo lối không

Chi Tiết

Sự Kiện

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ THIẾT BỊ & CÔNG NGHỆ QUẢNG CÁO VIỆT NAM

Từ ngày 29 tháng 07 năm 2015 đến ngày 01 tháng 08 năm 2015, Sẽ diễn ra Triển Lãm Quốc Tế Thiết Bị & Công Nghệ Quảng Cáo Việt Nam. ...

Chi Tiết

HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VÀ ẨM THỰC THÁNG 8 - HÀNG THÁI LAN 2015

Từ ngày 05 tháng 08 năm 2015 đến ngày 09 tháng 08 năm 2015, Sẽ diễn ra Hội Chợ Thương Mại và Ẩm Thực Tháng 8 - Hàng Thái Lan 2015. ...

Chi Tiết

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH Y DƯỢC 2015 TẠI TPHCM

Từ ngày 20 tháng 08 năm 2015 đến ngày 22 tháng 08 năm 2015, Sẽ diễn ra Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành Y Dược 2015 Tại TPHCM. ...

Chi Tiết

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ CÔNG NGHIỆP HỖ TRỢ VIỆT NAM 2015

Từ ngày 27 tháng 08 năm 2015 đến ngày 30 tháng 08 năm 2015, Sẽ diễn ra Triển Lãm Quốc Tế Về Công Nghiệp Hỗ Trợ Việt Nam 2015. ...

Chi Tiết

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ CHUYÊN NGÀNH THỰC PHẨM, ĐỒ UỐNG VÀ THIẾT BỊ CHẾ BIẾN ĐÓNG GÓI 2015.

Từ ngày 09 tháng 09 năm 2015 đến ngày 12 tháng 09 năm 2015, Sẽ diễn ra Triển Lãm Quốc Tế Chuyên Ngành Thực Phẩm, Đồ Uống và Thiết Bị Chế Biến Đóng Gói 2015. ...

Chi Tiết

Hội Chợ Triển Lãm Thời Trang Việt Nam 2015.

Từ ngày 18 tháng 09 năm 2015 đến ngày 23 tháng 09 năm 2015, Sẽ diễn ra Hội Chợ Triển Lãm Thời Trang Việt Nam 2015. ...

Chi Tiết

HỘI CHỢ NÔNG SẢN XUẤT KHẨU VIỆT NAM

Từ ngày 01 tháng 10 năm 2015 đến ngày 05 tháng 10 năm 2015, Sẽ diễn ra Hội Chợ Nông Sản xuất Khẩu Việt Nam. ...

Chi Tiết

TÂN BÌNH - PHIÊN CHỢ KHUYẾN MẠI 2015

Từ ngày 09 tháng 10 năm 2015 đến ngày 13 tháng 10 năm 2015, Sẽ diễn ra Tân Bình - Phiên Chợ Khuyến Mại 2015. ...

Chi Tiết

TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ MÁY MÓC, THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP VÀ NGUYÊN PHỤ LIỆU NGÀNH DỆT MAY.

Từ ngày 21 tháng 10 năm 2015 đến ngày 24 tháng 10 năm 2015, Sẽ diễn ra Triển Lãm Quốc Tế Về Máy Móc, Thiết Bị Công Nghiệp Và Nguyên Phụ Liệu Ngành Dệt May. ...

Chi Tiết

HỘI CHỢ ĐỒ GỖ VÀ TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỆT NAM 2015.

Từ ngày 12 tháng 11 năm 2015 đến ngày 15 tháng 11 năm 2015, Sẽ diễn ra Hội Chợ Đồ Gỗ Và Trang Trí Nội Thất Việt Nam 2015. ...

Chi Tiết

IMF, METAL WELD, VINAMAC EXPO, VINACHEM EXPO 2015.

Từ ngày 02 tháng 12 năm 2015 đến ngày 05 tháng 12 năm 2015, Sẽ diễn ra : 1. Triển Lãm Quốc Tế Máy Móc Thiết Bị Tại Việt Nam. 2. Triển Lãm Quốc Tế ...

Chi Tiết

HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI VÀ ẨM THỰC HÀNG THÁI LAN 2015.

Từ ngày 09 tháng 12 năm 2015 đến ngày 13 tháng 12 năm 2015, Sẽ diễn ra Hội Chợ Thương Mại & Ẩm Thực Hàng Thái Lan 2015. ...

Chi Tiết

Hội Chợ Mùa Đông.

Từ ngày 19 tháng 12 năm 2015 đến ngày 23 tháng 12 năm 2015, Sẽ diễn ra Hội Chợ Mùa Đông 2015. ...

Chi Tiết

Hội Chợ Đồ Gỗ & Hàng Gia Dụng Việt Nam

Từ ngày 26 tháng 12 năm 2015 đến ngày 30 tháng 12 năm 2015, Sẽ diễn ra Hội Chợ Đồ Gỗ & Hàng Gia Dụng Việt Nam. ...

Chi Tiết

Sơ Đồ